Suuttimet

Yleisimmät suutintyypit

Erilaisia suuttimia on oikeastaan yhtä monta kuin niiden käyttötarkoituksiakin. Joissakin tapauksissa suutin täytyy olla erityisesti suunniteltu, jotta se sopii tiettyyn sovellukseen. On kuitenkin olemassa ”perussuuttimia”. Yleisesti ottaen suuttimia on saatavana kolmea eri tyyppiä; supistuvia (convergent), laajenevia (divergent) sekä supistuvia ja laajenevia (convergent-divergent) suuttimia.

• Supistuvat suuttimet kapenevat suuaukkoa kohti, mikä luo tarkemman suihkun.

• Laajenevat suuttimet ovat leveämpiä suuaukoltaan, jolloin suihkukuvio on laajempi.

• Supistuvat ja laajenevat suuttimet muistuttavat muodoltaan tiimalasia. Ne kapenevat ensin ja laajenevat taas suuaukon kohdalla. Näitä suuttimia kutsutaan myös laval-suuttimiksi tai laval-suukappaleiksi. Ne sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin.

Mikäli et ole perehtynyt asiaan, tämä voi kuulostaa monimutkaiselta. Suutin on eräänlainen suukappale, jota arkielämässä käytetään esimerkiksi imureissa ja suihkuissa. Termiä ”suutin” käytetään kuitenkin useimmiten teknisten ja teollisten sovellusten yhteydessä. Suuttimilla voi olla myös edistyksellisempiä ominaisuuksia kuin tavallisella suukappaleella.

Avokartio

Suutinta kutsutaan avokartioksi kun se luo ympyränmuotoisen suihkukuvion, eikä kuvion keskiosaan osu lainkaan pisaroita. Tämän mahdollistaa tangentiaalinen virtaus pyörrekammiossa tai vinot urat juuri ennen nesteen ulostuloa. Avokartiosuuttimia on saatavana eri malleja, jotka tuottavat erimuotoisia kartiomaisia suihkukuvioita suuremmilla tai pienemmillä pisaroilla sekä isommalla tai pienemmällä välillä tasaisen suihkutuksen takaamiseksi.

Täyskartio

Täyskartion tuottama suihku on päinvastainen avokartioon verrattuna - ympyränmuotoinen suihkukuvio on täytetty pisaroilla. Tämän mahdollistaa useimmiten ristinmuotoinen kappale, joka luo nesteelle tarvittavan pyörteen ennen sen ulostuloa. Täyskartiosuuttimia on erimuotoisia: pyöreitä, neliskulmaisia ja ovaaleja.

Viuhkasuutin

Viuhkasuutin luo nimensä mukaisesti litteän, viuhkamaisen suihkun. Tämä tapahtuu soikean tai pyöreän reiän kautta, joka ohjaa nesteen tangentiaalisesti deflaattoria kohti, joka sitten taittaa ja levittää nesteen litteäksi suihkuksi. Viuhkasuuttimia on luonnollisesti saatavana eri kokoisina ja eri laitteille. Soikea viuhkasuutin tuottaa suihkukuvion, jossa on kapenevat päädyt. Tämä mahdollistaa sen, että samassa luiskassa olevat viuhkasuuttimet täydentävät toisiaan niin, että suihkukuvio on yhtenäinen ja vesi jakautuu tasaisesti kokoko luiskan leveydeltä.

Pneumaattiset suuttimet

Pneumaattinen suutin, jota kutsutaan myös paineilmasuuttimeksi, tuottaa pienintä mahdollista pisarakokoa ilmanpaineen avulla. Kun neste ja ilma sekoittuvat, tuloksena on hienojakoinen suihku. Tämäntyyppisellä suuttimella pisarakoko on kaikista pienin. Suihkut voivat olla joko litteitä tai pyöreitä, erilaisilla suihkukuvioilla. Suihkun muoto säilyy vain niin kauan kuin paineilman voima jatkuu. Kun hienojakoisen paineilman voima heikkenee, pisarat alkavat haihtua: tähän vaikuttaa muun muassa pisaroiden koko, laajentumisaika ja suhteellinen ilmankosteus. Saadaksesi lisätietoa erilaisista suuttimista ja niiden käyttötarkoituksista, Ota meihin yhteyttä.